LICEUL TEHNOLOGIC
SFÂNTUL PANTELIMON
Unde ne aflăm?
PLANUL DE ŞCOLARIZARE
2016-2017
Filieră / profil / specializarea
Clasa a IX-a - Teoretică / Real / Ştiinţe ale naturii (1 clasă)
Clasa a IX-a - Vocaţională / Sportiv / Instructor sportiv
(1 clasă)-fotbal
Filieră / profil / domeniul / calificarea
Clasa a IX-a - Tehnologică / Tehnic / Electric / Tehnician în
instalaţii electrice (1 clasă)
Clasa a IX-a - Tehnologi /Tehnic / Mecanic / Tehnician
mecatronist (1 clasă)
Clasa a IX-a Tehnologică/ /Resurse naturale și protecția
mediului/ Protecția mediului/ Tehnician ecolog și
protecția calității mediului
2 corpuri de clădiri şi o sală de sport, 22 săli de clasă, 13 laboratoare şi
cabinete, 2 cabinete de informatică dotate corespunzător cu: calculatoare,
internet, reţea, server, 7 ateliere pentru instruirea practică;
Bibliotecă şcolară: 20 000 de volume;
Dotarea şcolii cu mobilier şi echipamente noi pentru laboratoare;
Cabinet de consiliere;
Cabinet medical si asistenta medicala cu program zilnic in unitate;
Inginer de sistem în laboratorul AEL;
Clubul sportiv (specializarea fotbal) afiliat la F.R.F.;
Buna pregătire profesională a cadrelor didactice, perfecţionate prin grade
didactice, masterate, cursuri postuniversitare, doctorat;
Elevi cu rezultate bune la Olimpiadele tehnice şi Concursurile profesionale -
faza municipală şi faza naţiona;
Elevi cu rezultate foarte bune la concursurile sportive (faza sector,
municipală, naţiona şi internaţională), muzică, desen;
Elemente reprezentative
Unde ne desfăşurăm activitatea?
În săli de clasă dotate cu mijloace moderne de
predare și învățare
Unde ne desfășurăm activitatea?
În laboratoare
Unde ne desfășurăm activitatea?
În sala de sport
Participăm la competiții sportive și
…suntem campioni
Parteneriate şi proiecte educative școlare internaţionale
Proiect internaţional - Parteneriat Multilateral Comenius 2010 2012
„Tradition and Young Generation in Multicultural Europe”
CIPRU
ITALIA FRANTA
SPANIA
Parteneriat Multilateral Comenius 2012 2014
“BEING A COOL HUNTER: A NEW ROLE”
LITUANIA
TURCIA
LETONIA
ROMANIA
PARTENERIATE STRATEGICE ERASMUS+
”EUROPEAN SCHOOL PARTNERSHIP FOR
SUSTAINABILITY 2014-2016
EDUCATION FOR A SUSTAINABLE
CONSUMPTION: A GLOBAL CHALLENGE
2014-2017
THE PLACE WHERE WE LIVE
2015-2017
Parteneriat Asociația ,,Aici Bucurti - Școala Altfel
Școala Altfel -Ateliere de muzică
Participăm și la acțiuni internaționale
Aici ,,Stop Violenței asupra femeii”
Activități extrașcolare?
Mergem în excursii
…sau îl așteptăm pe
,,Moș Nicolae”
PARTICIPĂM LA SPECTACOLE.....
VIZITĂM MUZEE
PROTEJĂM NATURA
Ce meserii poți să-ți alegi?
1. Tehnician mecatronist
2. Tehnician în instalaţii electrice
3. Tehnician ecolog și protecția
calității mediului
4. Instructor sportiv
Technician mecatronist
Cine sunt şi cu ce se ocupă?
Profesiunea de tehnician mecatronist este
o combinaţie între experienţa şi calificarea
din domeniul echipamentului electrotehnic,
electronică,
mecanică,
hidraulică,
computere,
electro-tehnologie
şi tehnologia mecanică.
Unde poți lucra conform calificării
dobândite?
Să conectezi circuite electronice în echipamente şi instalaţii.
Să urmăreşti funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.
Să realizezi circuite electrice de curent continuu (c.c.) şi curent
alternativ (c.a.).
execuți lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor
mecanice s.a adică poți lucrezi ca :
Tehnician în ascensoare,
Tehnician la interfoane,
Tehnician în aparatura de siguranță și securitate etc.
Tehnician în instalaţii electrice
Tehnicienii energeticieni și electricieni îndeplinesc sarcini cu
caracter tehnic de montaj, construcție, funcționare, întreținere
și reparare a aparatelor, instalațiilor și sistemelor de distribuție
a energiei electrice; asigură funcționarea aparatelor și
instalațiilor; testează prototipurile; concep și realizează scheme
de montaj ale instalațiilor și circuitelor electrice.
Unde poți lucra conform calificării
dobândite?
Electricienii instalează, întrețin, (mențin în stare de
funcționare) instalații și utilaje electrice.
Instalează, întrețin (conservă) și repară aparate electrice
și mijloace de funcționare electricum ar fi:
-Aparate și elemente de conectare și comutare electrică
-Aparate industriale și comerciale cu funcționare electrică
-Mașini electrice, motoare electrice
-Prize electrice de contact și prize electrice de legături
-Corpuri de iluminat electrice, lămpi electrice
-Aparatură de uz casnic etc.
Instructor sportiv
Se ocupă de selecția, instruirea și pregătirea
copiilor până la 18 ani, evaluarea nivelului de
performanţă a sportivilor participanţi la procesul
de instruire, pregătirea specifi ramurii sportive -
fotbal.
Nu ştii ce poţi să devii?
Vino la școală !
Pentru că poţi deveni
ce vrei tu!
Pentru că numai la
şcoală afli ce meserie
poţi să ai!
Pentru că ești sprijinit te descoperi!
Și apoi…
Fii şi tu elevul liceului
nostru!
Te aşteptăm!