Dotare


Baza materiala a școlii:

> 2 corpuri de cladiri
> Sală de sport
> 22 săli de cursuri
> 13 laboratoare și cabinete
> 2 cabinete de informatică dotate corespunzător cu: calculatoare, internet, rețea, server
> 7 ateliere pentru instruirea practică
> Bibliotecă școlară: 20 000 de volume
> Cabinet de consiliere
> Cabinet medical și asistență medicală cu program zilnic în unitate
> Clubul sportiv (specializarea fotbal) afiliat la F.R.F.
Liceul nostru este dotat cu mobilier și echipamente noi pentru laboratoare și clasele de curs.